Langøy rundt - med start i Sandvigå

Dette er ofte en typisk onsdagstur, der pausen tas på østsiden av Langøy der det er tilrettelagt friområde, med toaletter m.m. Start via Pyntesundet, på østsiden av Steinsøy, Ormøy og Roaldsøy, før du krysser over til Langøy. Det kan være litt båttrafikk her, så følg godt med. 

 

Er det dårlig vær, kan de gamle oljetanken brukes for å holde seg tørr. Flytebrygge og greit å komme i land. Det kan ligge en del båter her men det er stor plass og fint å gå i land. Turen kan lett varieres og kan forkortes og forlenges etter hva du har lyst til.

Padle videre rundt Langøy og over til Lundsvågen, før returen går under Bjørnøybrua, forbi Kuvika og tilbake til Sandvigå.

Turen er ca 12 kilometer og det er mange flotte steder å gå i land

 

Langøy rundt