Hålandsvatnet - mellom Stavanger og Randaberg

 

Hålandsvatnet er et lite vann på grensen mellom Stavanger og Randaberg. Enkelt å komme til og god parkering er skiltet lags Kverneviksveien.

Her er det få meter ned til vannet og enkelt å sette ut kajakken.

 

Hålandsvatnet er en populær badeplass og det kan være mye folk her på sommerstid

 

Runde på Hålandsvatnet er ca 6,5 kilometer og det er litt stein noen steder langs land, som du bør være oppmerksom på når du padler.

 

Det er mye landsbruksområder rundt vannet og i perioder er vannet plaget av algeoppblomstring og da innføres det badeforbud.

 

Hålandsvatnet er et godt fiskevann med både røye og ørret, husk fiskekort hvis du vil prøve deg på litt fiske. Fiskekort får du her:

Fiskekort Hålandsvatnet

 

 

Halandsvannet