Styret for Stavanger Kajakklubb, valgt på årsmøtet 20.3.2019.

 

Kristin Hvidsten Leder leder(a)stavangerkajakk.no
Kalle Eide Nestleder kalle.eide(a)gmail.com
Anne Leinum Pedersen Kasserer anleiper(a)lyse.net
Marit K. Nilsen Styremedlem marit.nilsen(a)lyse.net
Ingvild Bowitz Styremedlem ibowitz(a)gmail.com
Marius Harlem Styremedlem marius.harlem(a)gmail.com
Einar Reinsnos Styremedlem ereinsnos(a)gmail.com
Kjell Arild Orheim Styremedlem kjell.arild.orheim(a)gmail.com
Annette Kleppa Varamedlem annettekleppa67(a)gmail.com
Rune Sivertsen Varamedlem runsi(a)lyse.net

 

De jobber for deg og dine interesser, og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt.