Lov for Stavanger Kajakklubb,

vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

 

 

Lov for SKK liten