1. Du må være medlem og ha betalt medlemskontingent : Medlemskap i SKK  

Ledige plasser på kurs tildeles kun registrerte medlemmer. 

2. Sjekk Påmelding kurs, finn ditt kurs og meld deg på: Påmelding kurs

 

Vi tildeler kun plass til våre medlemmer på kurs. Har du meldt deg på kurs uten være registrert medlem, flyttes du til ventelisten.

Påmelding er bindende.

Skulle du bli forhindret fra å delta på et kurs du er påmeldt til, må avmelding skje senest 2 uker før selve kurset. Ved eventuel avmelding senere enn dette, må legeattest fremlegges, dersom du vil unngå å betale kursavgiften.

Når kursstarten nærmer seg, vil du få epost med bekreftelse på plass, samt informasjon om kurset fra instruktørene. Har du behov for ytterligere opplysninger, kontakter du instruktøren som sendte eposten eller kursadministrator Kalle Eide, epost kursadmin(a)stavangerkajakk.no

Avlyst kurs:

Dersom det er for få deltakere eller andre grunner tilsier at et kurs ikke kan gjennomføres, tar vi forbehold om å kunne avlyse kurset. Du vil da få kursavgiften refundert eller tilbud om plass på et annet kurs. Minimumsantall varierer etter ulike type kurs.

Dersom det er praktisk mulig, vil vi forbeholde oss rettet til å utsette kurset til et senere tidspunkt.

Har du behov for informasjon om kursinnhold, hvilke kurs du skal gå på eller annet, ta kontakt med daglig leder

 

.