Ta kontroll

Ta ledelse og fordel oppgaver. Vær tydelig (bruk navn, gi direkte beskjeder).

  

Varsle

Medisinsk nødtelefon: 113

Politi: 112

Brann: 110

Rogaland radio: 120

VHF: kanal 16

  

Den som ringer:

Hvem ringer

Hva er situasjonen

Hvor er dere

Ta imot instrukser og videreformidle, hold kontakten med nødetat til hjelp ankommer.

 

 Sikre situasjonen

Få forulykkede ut av vannet

Utføre nødvendig førstehjelp

Stabilisere forulykkede

  

Varsle klubbledelse

Varsle til en av de understående:

Leder:              Kristin Hvidsten          tlf. 975 75 143

Nestleder:         Kalle Eide                  tlf. 905 88 513

Daglig leder:     Yngvar Skoland          tlf. 971 62 407 

 

Etter/under hendelse:

All kontakt med presse skal gå igjennom klubbens offisielle kanaler. Henvis videre om presse tar kontakt.

   

Turleder er ansvarlig for at hendelsesskjema fylles ut og leveres klubbens ledelse i etterkant av hendelse.