Kursene vi kan tilby innenfor ung-konseptet, bygger på samme pensum som de vanlige kursene, men pedagogikken er rettet mot barn og ungdom og bygger på lekbasert og oppdagende læring.

 

 

Kurs innen ung konseptet: 

  • Grunnkurs ung hav
  • Teknikkurs ung hav
  • Aktivitetsleder ung hav

 

I første omgang fokuserer vi på grunnkurs ung, men håper at det blir interesse for både teknikkurs ung og aktivitetsleder ung kurs etterhvert.

 

Kurs for videreutdanning: 

  • Etu Ledelse Ung
  • Aktivitetsledersamling Ung 

 

For de som alt er aktivitetsledere (ung eller "gammel"), så kan en delta på etterutdanningsmodulen Etu Ledelse Ung. Disse kjøres som helgesamlinger der en fokuserer på metoder og momenter i forhold til å holde ung kurs. Etter endt Etu Ledelse Ung, kvalifiserer en til å holde ung kurs. Samlingene er i regi av Norges Padleforbund.

 

Aktivitetsledersamling ung.

Det kjøres egne aktivitetsledersamlinger for unge aktivitetsledere i regi av Norges Padleforbund.