20170206 stokkavannet 0047 

 Sentralt på Stavangerhalvøya finner vi Store Stokkavann. Her holder Stavanger Kajakklubb sin flattvangruppe til.
Lokalet vårt befinner seg i kjelleren på Dyrsnes naturlåve, og omtales oftest som "Fjøset".

Her har vi et bredt utvalg av flattvannskajakker, både for nybegynnere, erfarne og barn/ungdom.

Flattvannspadling egner seg både for de som vil padle for rekreasjon og morsjon, og for de som vil ha kajakk som sin idrett og sikte mot konkurransepadling. Vi har en egen barne/ungdomsgruppe som trener to dager i uka, og de ivrigste  deltar på norgescup stevner i aldersbestemte klasser.

Vår visjon er å skape et aktivt og inkluderende miljø på Stokkavannet både for unge og voksne, og både for morsjonister og konkurransepadlere. Padling er en aktivitet som passer for alle.


kart fjøset

Tilkomst:
Adressen til "Fjøset" er Gustavs Vigelandsvei 86, og tilkomsten er via E39 ved Eiganes/Stokka. Det er ikke tillatt å kjøre helt fram til Fjøset (kun ved transport av utstyr), så parkering må skje på parkeringen for friområdet ved krysset Gustav vigelends Vei - Anne Grimdalend Vei.

 

Ferdsel på Stokkavannet:
Stokkavannet har et rikt dyre og fugleliv, og strandsonen veksler mellom åpen mark, sivskog, våtmark og skog. Våtmark og sivskogområdene er viktig både som hekkeområder og som matkammer for fuglene. Det er derfor viktig at vi viser hensyn og holder avstand til disse områdene når vi padler.

Vi deler også vannet med Stavanger roklubb som har baner liggende ute i sommerhalvåret. Vis forsiktighet ved kryssing av, og padling langs banene når roklubben har trening.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:

Eli Hereide - eli.hereide(a)gmail.com

Marit Nilsen - marit.nilsen(a)lyse.net

 

Les mer om kurs på Stokkavannet herhttp://stavangerkajakk.no/index.php/en/9-hovedartikler/226-introduksjonskurs-flattvann-pa-fantastiske-store-stokkavatn