Reglene for utlån av klubbens hav- og flattvannskajakker

Lån av klubbens båter på hav og flattvann koster kr. 500,- pr år. 

Unntak:

1. Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr
2. Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis
3. Medlemmer som leier båtplass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt
4. Ved innmelding og kurs i SKK, får nye medlemmer låne båt gratis det første kalenderåret.
          Deltakelse på kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende kalenderår.