Ønsker du å disponere klubbens kajakker?

For å kunne holde en oppdatert og variert kajakkpark ble det i 2016 besluttet å innføre leie for bruk av klubben s kajakke rpå hav og flattvann. Båtleien går til vedlikehold og innkjøp av nytt utstyr.

Faktura for båtleie 2018 er nå sendt ut til de som alt sto på lista. Ønsker du å disponere klubbens kajakker i 2018, ta kontakt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unntatt fra leie er:

  • barn/ungdom
  • klubbens instruktører, trenere og turledere
  • de som leier kajakkplass
  • første års medlemmer som deltar på kurs i klubbens regi